Project Description

MA-IT investeert in opleidingen

en ziet de vraag naar opleidingen stijgen

Nu de fysieke opleiding Industrial Automation in de IA Academy om begrijpelijke redenen stop is gezet, zet MA-IT sterk in op haar online training aanbod. De MKB Ondernemer van het jaar 2020 heeft de afgelopen twee weken flink geïnvesteerd in haar Learning Management Systeem (LMS) en haar online training-aanbod uitgebreid.

Dat dit een goede zet is geweest wordt ondersteund door de verdrievoudigde vraag naar trainingen van bedrijven. Dit is ook goed te verklaren omdat veel medewerkers nu thuis zitten en er de afgelopen jaren geen tijd was voor (bij)scholing vanwege personeelstekorten. Met het aanbieden van online trainingen wordt ook een basis gelegd voor een grotere beschikbaarheid van technisch en IT personeel want de tekorten aldaar tekenen zich na een opleving vanzelf weer af.

De online trainingen van MA-IT worden gekoppeld aan persoonlijke begeleiding door een docent via Skype. Ook is er veel vraag naar Internet of Things (IoT) oplossingen waarmee thuiswerkers op afstand machines kunnen beheren.

Eigenaar Aram Malas: het zijn zeker geen eenvoudige tijden echter moet een ondernemer creatief en innovatief zijn. Er liggen kansen die we op moeten zien te pakken. In deze tijden moeten wij zeker niet ons hoofd in het zand stoppen en wachten tot de crisis overwaait. Daar zijn we geen ondernemer voor geworden. Wees creatief en innovatief! We leven in een digitale wereld en laten wij dan ook gebruik maken van de fantastische infrastructuur die wij in Nederland hebben.