Midden- en kleinbedrijf

Handreiking omgaan met corona op de werkvloer

Het coronavirus (Covid-19) houdt Nederland en het bedrijfsleven in de greep. Ondernemingen hebben het moeilijk met geannuleerde opdrachten, afgelaste bijeenkomsten, teruglopende orders. Al meer dan 5.000 ondernemingen hebben inmiddels werktijdverkorting aangevraagd voor het personeel.

Op de website van MKB Nederland zijn een dossier en informatiepagina voor ondernemers ingericht. Zij hebben een Handreiking geschreven voor werkgevers over omgaan met het coronavirus op de werkvloer. Deze worden aan de hand van de actualiteit ververst.

» Bekijk ons dossier Corona

Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)

Hiermee kunnen mkb-bedrijven en zzp-ers met een rechtspersoon ( v.o.f., bv, eenmanszaak) onder gunstiger voorwaarden geld lenen bij de bank, bijvoorbeeld om rekeningen te kunnen betalen en betalingsachterstanden weg te werken.

De BMKB-aanvraag loopt via de geaccrediteerde financier, veelal de bank. Een overzicht van geaccrediteerde financiers staat op de website van RVO.

De BMKB is toegankelijk voor bedrijven die vallen onder de mkb-definitie. Het grootbedrijf valt hier buiten, evenals natuurlijke personen. Bepaalde bedrijfsgroepen en financieringsdoelen zijn tevens uitgesloten van de borgstellingsregeling, zoals bijvoorbeeld landbouw, visserij, publieke gezondheidszorg, bedrijven in de financiële sector en vastgoed.

Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS) – een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 – uitbreiding lijst SBI-codes

De tegemoetkoming is voor die ondernemers waarvan de hoofdactiviteit overeenkomt met een van de vastgestelde SBI-codes. SBI staat voor Standaard Bedrijfsindeling en de code geeft aan wat de hoofdactiviteit van een bedrijf is.

Ook bepaalde groepen ondernemers in de non-food, zoals winkeliers, kunnen de tegemoetkoming aanvragen. Houd de website van het RVO in de gaten en check je code.

Het RVO krijgt veel signalen binnen dat er SBI-codes ontbreken in de vastgestelde lijst. Deze codes legt het RVO voor aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Middels de onderstaande link kan je een formulier invullen (als je SBI code dus niet voorkomt op de lijst voor de tegemoetkoming) als je denkt recht te hebben op deze regeling.

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19/signaal-ontbrekende-sbi-codes-wssl

TOGS: aanvraag open voor nieuwe SBI-codes

15 april 2020

De regeling Tegemoetkoming schade COVID-19 (TOGS) staat vanaf 15 april 15:15 uur open voor ondernemers in diverse contactberoepen, zoals tattooshops.

Ook zijn kleinere mkb-winkeliers in de food, toeleveranciers (onder andere groothandel) en dienstverlening zoals taxibedrijven toegevoegd. Daarnaast kunnen agrarische bedrijven die bijvoorbeeld met hun camping of verhuur van vakantiehuisjes omzetverlies lijden een aanvraag indienen.

MKB Sandtos – solidair met kleine ondernemers in nood

Bij Solidariteitsfonds MKB-Santos kunnen MKB-ondernemers in bepaalde gevallen een verzoek om financiële hulp indienen. Als een aanvraag wordt goedgekeurd verstrekt MKB-Santos de middelen aan de ondernemer in de vorm van een schenking.
Het gaat om ondernemers die niet in aanmerking komen voor andere regelingen.

NOW en corona crisis

Veel MKB-ondernemers worstelen met omzetverlies door corona. Ondersteuning door NOW is hard nodig, maar het is niet makkelijk om te berekenen òf en voor welk bedrag deze ondernemers hier waarschijnlijk recht op hebben.

Met de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) komt het Kabinet ondernemers tegemoet in de ingrijpende gevolgen van de corona crisis. De hoofdlijnen van de regeling zijn inmiddels bekend en ook de (voorlopige) rekenregels. NOW heeft tot doel een substantiële  tegemoetkoming in de loonkosten.

Gratis NOW tool
Door de Redmore Group is een tool ontwikkeld. Die helpt met het opstellen van de nu zo belangrijke berekening: komt de onderneming voor een NOW tegemoetkoming in aanmerking? Klik voor de gratis tool op: www.redmore.eu/now-berekenen  

Redmore
Binnen Redmore zijn 1.500 experts actief op financiële, administratieve en verzekeringstechnische vraagstukken. Vanuit die expertise en op basis van de huidige informatie is de gratis NOW tool ontwikkeld.