Vindsubsidies

17-04-2020 | 17:30

Het coronavirus (COVID-19) houdt de wereld in zijn greep. De maatregelen die zijn genomen om het virus in te dammen zijn ingrijpend voor de hele samenleving, dus ook voor het bedrijfsleven, het onderwijs en overheidsorganisaties.

Om tegemoet te komen in de economische schade ten gevolge van deze maatregelen, hebben de EU en ook de Nederlandse regering aangekondigd enorme budgetten beschikbaar te stellen. Deze budgetten vertalen zich onder meer in nieuwe of aangepaste financieringsprogramma’s en subsidieregelingen. Vindsubsidies houdt alle nieuws rond het coronavirus COVID-19 en de gevolgen voor het subsidielandschap de komende tijd in de gaten.

Speciale pagina rond Corona Subsidienieuws

Zo lees je op een special nieuwspagina welke subsidies inmiddels zijn opengesteld en zijn aangekondigd om financiële schade te compenseren. Ook ander nieuws rond aanpassingen in bestaande subsidieprogramma’s en de gevolgen voor de uitvoering van internationale subsidieprojecten kun je op deze plek vinden. Bekijk de website hier.