De gemeente Deventer belt dagelijks met ondernemers

De accountmanagers van de gemeente Deventer bellen momenteel dagelijks met grote en kleine bedrijven in de gemeente Deventer om te horen hoe het met hen gaat.

14-04-2020 | 12:30

De gespreksonderwerpen zijn divers. Is iedereen gezond? Wat gebeurt er in de orderportefeuille? Zijn er nog voldoende grondstoffen beschikbaar? Hoe ziet je planning er de komende tijd uit? Bij de meeste bedrijven is sprake van stevige omzetdaling. Er zijn ook bedrijven die groeien, maar eigenlijk zien we in de hele keten grote effecten van de maatregelen. Waar veel bedrijven niet voldoende werk hebben voor hun mensen komen sommige werkgevers ook personeel te kort. Er zijn bedrijven die elkaar daarin gevonden hebben, personeel van de een wordt tijdelijk ‘uitgeleend’ aan de ander. Soms kunnen we als accountmanager ook als tussenpersoon optreden en letterlijk verbinden. Niet alleen de economische aspecten zijn van belang, wij informeren natuurlijk ook naar de gezondheid van de werknemers en hun familie.

Bedrijven gaan verschillend om met corona, maar iedereen is voorzichtig en draagt zorg voor het personeel. Soms vragen bedrijven om snelheid van de gemeente, wanneer een bedrijf een product kan leveren in de strijd tegen de corona. Als dat lukt, worden we daar blij van.

Toegegeven, het is niet leuk, als accountmanagers horen we veel droevige verhalen. Bedrijven die de agenda tot eind augustus vol hadden, maar die nu leeg is. Dit gebeurt bij grote en kleine bedrijven. Bedrijven die evenementen faciliteren staan droog. En wat te denken van de kappers, fysio’s en tandartsen? Ook daar klingelt de bel niet.

Maar de mores is sterk. Samen kunnen wij deze coronacrisis overwinnen. De creativiteit en inventiviteit van ondernemers zorgen ervoor dat niet de gehele economie tot stilstand komt. Elkaar helpen in deze moeilijke tijd zien wij terug in talloze initiatieven van ondernemers en netwerkorganisaties en er komen iedere week nieuwe initiatieven bij. Ga vooral zo door en help elkaar!

Aanspreekpunten zijn:
Jack Windt, Theo van Raaij en Marthijn Koorenhof

Kijk voor meer informatie en contactgegevens op: www.deventer.nl/bedrijvenloket