RIVM-richtlijnen vertaald voor anderstaligen

08-04-2020 | 16:30

Ben jij een werkgever die arbeidsmigranten of anderstaligen in dienst heeft? Maak dan gebruik van de uitwerkingen van de RIVM richtlijnen vertaald voor anderstaligen zodat alle mensen de informatie kunnen hebben en begrijpen, ongeacht taalachtergrond, cultuur of educatieniveau.

Ludejo, lid van VNO-NCW Midden, heeft samen met trouwe vertalers de schouders gezet onder het vertalen van de RIVM richtlijnen voor anderstaligen. Ze hebben de richtlijnen uitgewerkt in het Arabisch, Frans, en Spaans. Vertalingen in het Turks en Pools volgen zo snel mogelijk. Zij stellen deze uitwerkingen kosteloos beschikbaar aan iedereen.
De PDF’s zijn vrij downloadbaar.
Ook worden teksten ingesproken (met video en tekst in beeld)