Tegemoetkoming schade COVID-19 – Uitbreiding lijst

Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS) – een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 – uitbreiding lijst SBI-codes

De tegemoetkoming is voor die ondernemers waarvan de hoofdactiviteit overeenkomt met een van de vastgestelde SBI-codes. SBI staat voor Standaard Bedrijfsindeling en de code geeft aan wat de hoofdactiviteit van een bedrijf is.

Ook bepaalde groepen ondernemers in de non-food, zoals winkeliers, kunnen de tegemoetkoming aanvragen. Houd de website van het RVO in de gaten en check je code.

Het RVO krijgt veel signalen binnen dat er SBI-codes ontbreken in de vastgestelde lijst. Deze codes legt het RVO voor aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Middels de onderstaande link kan je een formulier invullen (als je SBI code dus niet voorkomt op de lijst voor de tegemoetkoming) als je denkt recht te hebben op deze regeling.

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19/signaal-ontbrekende-sbi-codes-wssl